برچسب -امضاء

تلویزیون

فردین روی آنتن

شاید هنوز برخی به‌عنوان چهره ممنوعه سینمای ایران از او یاد کنند اما در روز جمعه‌ای که گذشت، شبکه...