سینمای ایران

عزت اله انتظامى در ” بن بست وثوق “

۱۴۷۷۷۳۶۸۶۳۵۶۲

عزت اله انتظامى که بارها اعلام کرده دلتنگ بازیگری اســت، به تازگی پذیرفته در فیلم یک کارگردان جوان بازی کند.

این فیلم “بن بست وثوق” نام دارد و تهیه کنندگی اش برعهده امین تارخ است و اولین تجربه کارگردانى حمید کاویانى محسوب مى شود.

تارخ خودش در این فیلم یکی از نقش های اصلی را برعهده دارد و استاد انتظامی قرار است نقش آقای وثوقى را بازی کند. نقش امکان بازی انتظامی روی ویلچر را میدهد و شرایط آن منطبق بر وضعیت جسمی انتظامی است.

طبق برنامه ریزی قرار است اولین نمایش “بن بست وثوق” در جشنواره فیلم فجر امسال باشد. استاد انتظامی آخرین بار با “راه آبی ابریشم” در جشنواره حضور داشت. حساسیت بازیگری انتظامی همچنان مشهود است و به نظر میرسد “بن بست وثوق” واجد ویژگی هایى بوده که او را ترغیب به پذیرش کرده است

درباره نویسنده

آریان امیرخان

آریان امیرخان

نظر بدهید