تلویزیون

سبیل رضویان کار دستش داد

image

امیر شهاب رضویان در برنامه (سینماى ایران) شبکه چهار جایش را به علیرضا شجاع نورى داد.

رضویان این هفته به شکلى ناگهانى در برنامه جاى خود را با علیرضا شجاع نورى عوض کرد تا براى خیلى ها این تعویض بى خاصیت سوال برانگیز شود. اما در پشت پرده این جابجایى آن طور که شنیده میشود پاى سبیل هاى رضویان وسط بوده است. براساس شنیده ها مسئولان تلویزیون از رضویان خواسته اند در سبک سبیل هایش تغییرى ایجاد کند اما با مخالفت او روبرو شده و سپس با تفاهم کامل علیرضا شجاع نورى جایگزین او شده است. البته مجرى جدید نیز از نظر قامت سبیل تفاوت آنچنانى با رضویان نداشته وتنها شاید تفاوت آن ها تاب سبیل هاى رضویان باشد.

حال باید دید این تفاوت میتواند در برنامه هم که موفقیت آنچنانى بدست نیاورده تفاوتى ایجاد کند یا نه؟

درباره نویسنده

آریان امیرخان

آریان امیرخان

نظر بدهید