درباره نویسنده

پویان صدقی

پویان صدقی

نظر بدهید

یک کامنت

  • وای این مجری برنامه از شما چه پنهون خانم سارا(؟؟) با این حد از عشوه و لوس بازی حرف زدن خیلی ی ی بده واسه برنامه ی یک اتفاق هنرى