سینمای ایران

بابک حمیدیان و مینا ساداتى در “سرو زیر آب”

۱۴۸۱۹۷۳۲۱۶۵۶۱

بابک حمیدیان و مینا ساداتى بازیگران فیلم ” سرو زیر آب ” به کارگردانى محمد على باشه آهنگر شدند

پیش از این گفته مى شد میلاد کى مرام در دومین همکارى اش بعد از “ملکه” به عنوان نقش اصلى در این فیلم بازى مى کند. مسعود رایگان هم دیگر بازیگر اصلى فیلم “سرو زیر آب” است

این فیلم که ظاهرا با مشارکت سه نهاد حوزه هنرى، بنیاد فارابى و شهردارى تولید مى شود تا یک ماه دیگر در جنوب کشور کلید خواهد خورد.

درباره نویسنده

آریان امیرخان

آریان امیرخان

نظر بدهید