سینمای ایران

انتقاد نیکى کریمى به عدم پخش تیزر تلویزیونى “آذر”

۱۵۱۲۲۴۴۵۸۳۴۶۱

پخش تیزرهاى فیلم سینمایى “آذر” از صداوسیما ممنوع اعلام شده!

بعد از سال ها فعالیت هنرى که بخشى از آن حضور در تلویزیون و بازى در آن به احترام به مخاطبانش بود، رسانه ى ملى که مى بایست چون پدر به همه نگاه یکسان داشته باشد با نگاه غیر خودى و غیر همه گیر به ما مى نگرد. به نظر مى رسد فیلم هاى تجارى چون بى خطرترند ملى تر و مشمول حمایت ترند و گویى امروز از سینماى ایران همین طلب مى شود!

‏‎”آذر” درباره موضوع ساده ای حرف میزند که برای بعضی ها سخت است شنیدنش وقتى میبینم که سیستم پخش فیلم ، فقط ۱۵ سینما در اختیار آذر میگذارد ( فیلمهای تجاری تا ۷۰ سینما در اختیار دارند ) تازه صدا و سیما هم بعد از کلی خرده فرمایش ، تیزر فیلم را رد میکنه ، میفهمی ماجرا چیست

شاید این است که سینمای مردانه + صدا و سیمای مردانه ، از شما می خواهند میخواهند که زن همان نقش سنتی و نهایتا کمدی را به عهده بگیره تا به او اجازه دیده شدن بدهند

‏‎من ٢٧ سال وارد این بازی نشدم ، نه در بازیگریم نه در کارگردانیم نه تهیه کنندگیم…من یک زن مستقل ایرانی هستم و به زن مستقل ایرانی فکر میکنم و برایش ارزش قائلم

درباره نویسنده

آریان امیرخان

آریان امیرخان

نظر بدهید